ผู้สอน
ประทีป เจริญพระประแดง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชมรมผู้ประกอบวิชาชีพนักสืบเอกชน(ประเทศไทย)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19056

สถานศึกษา

ชมรมผู้ประกอบวิชาชีพนักสืบเอกชน(ประเทศไทย)


คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพนักสืบเอกชน