homeเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ(ITSC2602)
person
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ(ITSC2602)

ผู้สอน
ศรีอุดร แซ่อึ้ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ(ITSC2602)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1906

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ภาคเรียนที่ 3/2554


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)