ม.3/1 วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ธีระชัย ปานุเวช

โรงเรียนอนุบลลืออำนาจ (ชุมชนเปือยหัวดง)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น