ผู้สอน
pateemah palaya
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ระบบฐานข้อมูล


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19067

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการฐานข้อมูล