การสัมมนาทางการตลาด258
ผู้สอน

นาง อัจฉรียา โชติกลาง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การสัมมนาทางการตลาด258

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19069

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คำอธิบายชั้นเรียน

การสัมมนาทางการตลาด3 (2-2-5)Seminar in Marketing

ปัญหาทางการตลาดในธุรกิจประเภทต่าง ๆปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้ประสบความสำเร็จและความล้มเหลวในการดำเนินงานด้านการตลาดขององค์การธุรกิจการนำความรู้ทางด้านการตลาดมาแก้ปัญหารวมทั้งการดำเนินกิจกรรมทางด้านการตลาดที่นักศึกษาสนใจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.