เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

0401202:Bussiness_statistics เปิดให้นักศึกษาภาคสมทบโลจิสติก

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย มนูญ จิตรสำเริง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เปิดให้นักศึกษาภาคสมทบ สาขาโลจิสติกส์