กง 304 Sec 1 การสร้างธุรกิจฯ
ผู้สอน

ผศ. ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
กง 304 Sec 1 การสร้างธุรกิจฯ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19091

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำอธิบายชั้นเรียน

การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.