ครูคณิต
ผู้สอน

นางสาว มะลิดา บุตรมาศ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ครูคณิต

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
191

สถานศึกษา
โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนครูคณิต


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.