homeสังคม ม4-6
person
สังคม ม4-6

ผู้สอน
นาย ภาสกร แก้ววิชิต
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สังคม ม4-6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1910

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สังคม ม4-6

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)