ผู้สอน
พีระศิลป์ เอกฐิน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์ ป.6 ปีการศึกษา 2558


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19101

สถานศึกษา

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์ ป.6 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย