ประวัติศาสตร์ไทย สมัยรัตนโกสินทร์
ผู้สอน

กฤษฎา ถนอมสัตย์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ประวัติศาสตร์ไทย สมัยรัตนโกสินทร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19109

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อน้ำใส

คำอธิบายชั้นเรียน

ประวัติศาสตร์ไทย สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สมัยรัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.