ผู้สอน
ปารเมศ หอมวงค์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์เบื้องต้น


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19113

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์