วิทยาศาสตร์ ม.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ม 1 เรื่อง เซลล์ ,ส่วนประกอบของดอกไม้, กรด-เบส