ผู้สอน
สุทธินี ขุขันธิน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์ ม.1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19115

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


คำอธิบายชั้นเรียน

สอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ม 1 เรื่อง เซลล์ ,ส่วนประกอบของดอกไม้, กรด-เบส