homeเครื่องรับวิทยุ
person
เครื่องรับวิทยุ

ผู้สอน
person
นาย ชนินทร์ อินหล่ม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เครื่องรับวิทยุ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1912

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สาระการเรียนรู้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)