วิทยาศาสตร์

อิสระพงษ์ วรวงค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ

คำอธิบายชั้นเรียน

แรงดันน้ำและอากาศ