ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูรุ่น 12 ห้อง 2
ผู้สอน

วิญญู นวลแย้ม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูรุ่น 12 ห้อง 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19126

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้นเกี่ยวคำศัพท์อวัยวะในร่างกายและหลักการแต่งประโยค


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.