วิทยาศาสตร์

อิสระพงษ์ วรวงค์

มหาวทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ

คำอธิบายชั้นเรียน

แรงดันอากาศ