ผู้สอน
ประกาศณียบัตรวิชาชีพครู รุ่น 12 ห้องที่ 6
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19133

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน