กง 304 Sec 2 การสร้างธุรกิจฯ

คำอธิบายชั้นเรียน

การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ