วิชา ระเบียบวิธีวิจัย
ผู้สอน

เกรียงไกร พละสนธิ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชา ระเบียบวิธีวิจัย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19159

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษากระบวนการ ขั้นตอน หลักคิด ในการทำวิจัย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.