มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

บุญฤทธิ์ ตุ้มพงค์

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น