ระดับชั้น ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน)

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดีครับ

ครูสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม

ชื่อเล่นครู ตาล ครับ เทพๆๆๆ