ผู้สอน
วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

สื่อการศึกษาสำหรับการศึกษาตามเอกัตภาพ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19182

สถานศึกษา

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการ รูปแบบ องค์ประกอบ และกระบวนการสอนรายบุคคล สื่อเพื่อการศึกษารายบุคคลเน้นกระบวนการออกแบบและผลิตสื่อการศึกษา

รายบุคคลอย่างเป็นระบบ