ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

อดิศวร แก่นเมือง

โรงเรียนบ้านโป่ง

คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างขึ้นเพื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป.เชียงราย เขต 1