เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อดิศวร แก่นเมือง

โรงเรียนบ้านโป่ง

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

สร้างขึ้นเพื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป.เชียงราย เขต 1