ผู้สอน
athit aroonsiwagool
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

seminar59_comedu_nstru


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19193

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาสัมมนา