ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างขึ้นเพื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป.เชียงราย เขต 1