ชีววิทยา


ผู้สอน
นาง เทียมจันทร์ คนหาญ
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชีววิทยา

รหัสวิชา
1921

สถานศึกษา
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

คำอธิบายวิชา

นักเรียนที่เรียนรายวิชาชีววิทยา ว320244 ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องที่ 1 

ครูผู้สอน นางเทียมจันทร์ คนหาญ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books