homeชีววิทยา
person
ชีววิทยา

ผู้สอน
นาง เทียมจันทร์ คนหาญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชีววิทยา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1921

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักเรียนที่เรียนรายวิชาชีววิทยา ว320244 ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องที่ 1 

ครูผู้สอน นางเทียมจันทร์ คนหาญ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)