homeชีววิทยา
personperson_add
ชีววิทยา

ผู้สอน
person
นาง เทียมจันทร์ คนหาญ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชีววิทยา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1921

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนที่เรียนรายวิชาชีววิทยา ว320244 ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องที่ 1 

ครูผู้สอน นางเทียมจันทร์ คนหาญ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)