ผู้สอน
ดร. พวงทอง เพชรโทน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ป.บัณฑิต 2558


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19222

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้สร้างขึ้นประกอบการเรียนการสอน ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 255