ปฐมวัย คุณครูตุลลดา เหง้าพรหมมินทร์

นางสาวตุลลดา เหง้าพรหมมินทร์

โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อประกอบการสอนเด็ก อนุบาล 2/2 อพส