ผู้สอน
นายธนิต วิชิต
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ท 16101 ภาษาไทย ครู นายธนิต วิชิต


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19225

สถานศึกษา

โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา ภาษาไทย รหัส ท16101 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ครูผู้สอน นายธนิต วิชิต