วิชาสังคมศึกษาป.5 น.ส.สิริกมล สีหา
ผู้สอน

สิริกมล สีหา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาสังคมศึกษาป.5 น.ส.สิริกมล สีหา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19227

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยแคน

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้สร้างขึ้นประกอบการเรียนการสอนป.บัณฑิต หมู่6 255


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.