วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา

พิมพ์ปวีณ์ ธีระพาพงษ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้เป็นห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอุดรธานี สอนโดย อ.พิมพ์ปวีณ์ ธีระพาพงษ์