เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พิมพ์ปวีณ์ ธีระพาพงษ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอุดรธานี

ห้องเรียนนี้เป็นห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอุดรธานี สอนโดย อ.พิมพ์ปวีณ์ ธีระพาพงษ์