home423103 การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) กลุ่ม 904
personperson_add
423103 การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) กลุ่ม 904

ผู้สอน
Assoc.Prof.Dr. Montree Yamkasikorn
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
423103 การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) กลุ่ม 904

หมายเลขของวิชา (Class ID)
1923

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) เป็นทักษะการคิดขั้นสูง ที่เป็นทักษะที่จำเป็นและสำคัญ อันเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่คนยุคใหม่จำเป็นต้องฝึกฝนและเรียนรู้

 

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)