วิชาพัฒนาตนเองชุมชนสังคม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้สอน

ปณัฐตา วิลาวัลย์บุปผา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาพัฒนาตนเองชุมชนสังคม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19233

สถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบางใหญ่

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้อเรียนนี้เป็นห้องเรียนระดับ ม.ต้น จำนวน 39 คน วิชาพัฒนาตนเองชุมชน สังคม ครูประจำกลุ่ม นางสาวปณัฐตา วิลาวัลย์บุปผา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.