เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปฐมวัย สอนโดย นางสาววันวิสา นันทไสย์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วันวิสา นันทไสย์

โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา

ห้องเรียนนี้สอนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2559 มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ สอนโดย นางสาววันวิสา นันทไสย์ โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา