การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผู้สอน

ศรีสุดา ทาทอง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19237

สถานศึกษา
ชุมชนภูเรือ

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นชั้นเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3/2 โรงเรียนชุมชนภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.