homeรักษ์ภาษาไทย
personperson_add
รักษ์ภาษาไทย

ผู้สอน
person
นางสาว ปาจารีย์ เพิ่มเพียร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
รักษ์ภาษาไทย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1925

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนวิชาภาษาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)