เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ ป.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุนิดา คำประเทือง

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย

ให้นักเรียนเข้าใจการทำงานของเครื่องเครื่องใช้ในการทำความสะอาด