ภาษาอังกฤษม.1

Prichawat Chainan

โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้ห้องนี้จะมีการแบ่งกิจกรรมหลากหลายตามความสามารถนักเรียน