ภาษาอังกฤษม.1

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้ห้องนี้จะมีการแบ่งกิจกรรมหลากหลายตามความสามารถนักเรียน