เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เบญจภรณ์ มโนสัมฤทธิ์

โรงเรียนบ้านโสกหมู

ห้องเรียนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง Family and friends

เน้นถึงการเรียนรู้คำคุณศัพท์บอกลักษณะภายนอกของบุคคล จำนวนนับ 30-100 รวมถึงการใช้ในการถามและตอบเกี่ยวกับลักษณะภายนอกของบุคคล การถามและตอบเกี่ยวกับอายุของบุคคล เป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน