คณิตศาสตร์ ป.3

นางสาวนันธิดา ขันเดช

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนคณิตศาสตร์ สร้างขึ้นเพื่อสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3