วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เก็จณภัทร์ กองพิธี

วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี

ห้องเรียนนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2