ภาษาอังกฤษ ป.2

ปรียาพร อินทนาม

โรงเรียนบ้านนาคูณ

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้สร้างขึ้นสำหรับนักเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้น ป.2