ห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ป.1
ผู้สอน

ปวีณา เประกันยา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ป.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19301

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น ป.1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.