ผู้สอน
คาดียา สุนาวงษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาไทย ป.6


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19312

สถานศึกษา

โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์)


คำอธิบายชั้นเรียน

ทดสอบการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6