ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.4
ผู้สอน

สุจิตรา ยาวะโนภาส

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19315

สถานศึกษา
โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ

คำอธิบายชั้นเรียน

ทดสอบการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับนัเรียนประถมศึกษาปีที่ 4


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.