ผู้สอน
สุกานดา ศรีพรม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ ม.1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19316

สถานศึกษา

โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"


คำอธิบายชั้นเรียน

ทดสอบการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1