ดนตรี มัธยมศึกษาปีที่ 6

ปรากะวิน ดาวกระจ่าง

โรงเรียนสิงห์สมุทร

คำอธิบายชั้นเรียน

ทดสอบการสร้างการจัดการเรียนรู้ วิชา ศิลปะ(ดนตรีสากล) แบบออนไลน์นะจุ๊บ

เนื้อหาการเรียนเกี่ยวกับ วงดนตรี Orchestra ....อาฮ่าอาฮ่า...