สุขศึกษา ป2

Nutchanard Boonlek

โรงเรียนเกตุพิชัย พระพุทธบาท

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต และเรียนเกี่ยวกับการฝึกความเคลื่อนไหว