เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติในการเกษตร

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นักศึกษาชั้น ปีที่ 2